DKK 2018

Vanaf zaterdag, 10 november om 12.00u geldt voor Den Dungen ‘code rood’ en is de hele bevolking in ‘verhoogde staat van paraatheid’. Klappen schermen dicht als je binnenkomt, wordt er nog slechts gefluisterd, loop je met boog om je buurman heen en staat achter elke boom een antwoord. Pas op 27 december rond een uur of twaalf keert het gewone leven weer terug. Al die tijd is Den Dungen is de ban van de zesde Dungense Kennis Kwis.

Terwijl we genoten van een lange en vooral ook warme zomer was de organisatie druk in de weer met een echt winters evenement: De Dungense Kennis Kwis. Het bijna volledig vernieuwde organisatieteam brainstormde er stevig op los. Het team puzzelde op opdrachten en vragen. Zalen, lokalen, hallen, velden, loodsen, schuren werden bekeken en gereserveerd. Café’s, bars, theetuinen, restaurants benaderd. Maar bovenal werden er heel veel opdrachten en vragen bedacht.

Hoewel donderdag 27 december (start om 14.30u) de echte ‘wedstrijddag’ is zal het ook in de voorafgaande weken niet stil zijn. Direct na de aanmelding, welke per mail wordt bevestigd, ontvangt het deelnemende team meteen ook de eerste uit te voeren opdracht!

De inschrijving start op zaterdag, 10 november om 12.00u. Inschrijven kan door het invullen van het aanmeldingsformulier dat, vanaf dat moment is te vinden op www.dedkk.nl. De deelname kost 15 euro per team. Er kunnen maximaal 40 teams meedoen. Een team bestaat uit minimaal acht buren, vrienden, familieleden, clubgenoten, collega’s, kennissen etc (er is geen maximum), waaronder één teamleider als contactpersoon. Op zaterdag 15 december om 15.30u vindt op het plein bij Litserborg de Kerstmarkt plaats. De DKK heeft een kraam op de markt. De Kerstmarkt is de laatste dag waarop teams zich kunnen inschrijven. De teams moeten zich in ieder geval tijdens de markt bij de DKK-kraam melden. Zij moeten dan het inschrijfgeld (€ 15) gepast en contant betalen. Zij krijgen dan ook een boekje uitgereikt met daarin de eerste reeks te beantwoorden vragen. Dit zijn vragen bedacht door de sponsors en ondernemers.

De teamleiders mogen zich donderdag, 27 december vanaf 14.30u melden bij café Het Trefpunt voor het ophalen van het kwisboek van 2018. De antwoorden op de Kerstmarktvragen moeten dan ook meteen worden ingeleverd.

De antwoorden op de kwisboekvragen en opdrachten moeten vervolgens uiterlijk om 19.30 uur in Het Trefpunt worden ingeleverd. Omstreeks 23.00 uur wordt daar de uitslag bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking plaats.

DATUM- en TIJDSCHEMA
Zaterdag 10 november
12.00u Start inschrijving (digitaal)
Bevestiging inschrijving met uitreiking ‘eerste opdracht’
Zaterdag 15 december
15.30u Kerstmarkt op plein Litserborg
– Laatste mogelijkheid tot inschrijven
– Betaling inschrijfgeld (€ 15)
– Uitreiking Kerstmarktvragen
Zondag 23 december
23:59 Uiterlijke inlevermoment eerste opdracht
Donderdag 27 december
14.30u Start DKK 2018
– Inleveren antwoorden Kerstmarktvragen
– Ophalen Kwisboek 2018
19.30u Inleveren antwoorden/opdrachten DKK 2018
vanaf 21:00u Gezellige avond met bekendmaking uitslag en prijsuitreiking (circa 23:00)